ECK FLAG rekommenderas av BMW

ECK Flag rekommenderas av BMW

Ännu en märkesgodkänd produkt i vårt utbud

Vår populära AC-maskin ECK FLAG uppfyller BMW’s krav på noggrannhet vid fyllning samt köldmedieanalys (SAE Gas Analyser).

ECK FLAG BMW rekommenderas av BMW’s globala handelsorganisation och finns därmed även online på BMW’s informationsplattformar samt BMW’s säljpartners försäljningsplattform.

ECK FLAG BMW finns både för hantering av r134a och HFO.

Med premium standardfunktioner och högkvalitativa komponenter gör ECK FLAG till en bland de modernaste AC-stationerna på marknaden.

Kontakta oss