Ackreditering av din verkstad

Att vara en ackrediterad verkstad innebär ni är godkända av SWEDAC och får göra de kontrollarbeten för fordon som ackrediteringen omfattar. Att vara en ackrediterad verkstad är givetvis en mycket tydlig kvalitetsstämpel, som kräver både kunskap och verkstadsutrustning i den högsta divisionen.

Exempel på kontrollområden

• Kontroll egna reparationer (släcka 2:or)
• Köldmedie
• Färdskrivare

Det ställs också en hel del andra krav på ert företag för att bli ackrediterad. Om ni är intresserade av att ta nästa steg med er verkstad och bli ackrediterad, så hjälper vi er gärna igenom processen. Kontakta oss då för vidare information och en plan för genomförande.

Kontakta oss