SUN Balanseringsskola – 10 steg för att lyckas med däckbalansering

Följ våra tips för att balansera däck med din balanseringsmaskin. Här listar vi 10 tips och råd kring korrekt balansering av däck. 

Rätt centrering och användning av fingernav ger bättre resultat. Lär dig tyda platta ytor, så kallade flatspots/bromsplattor i däcket. Läs om funktioner som automatnav, däckscanner, placering av klistervikter och 3D hjuldiagnos.

Vår balanseringsskola är tänkt som inspiration och teknisk information, och fungerar ej som bruksanvisning för våra Hofmann balanseringsmaskiner.

Välkommen att lära dig mer!

SUN Balanseringsskola

1. Montering av däcket på fälgen

När däcket monteras får ingen smuts eller vatten vara kvar inuti däcket.

Se till att däcket har rätt temperatur vid montering.

Smörj mycket med monteringspasta och se till att däckets clinch ”sätter sig” ordentligt på fälgen.

Med tillfälligt högt tryck i däcket vid montage kan clinchen sätta sig bättre. Chockluftare kan användas på särskilt svåra hjul.

Montering av däck på fälg

2. Rengöring av hjul och kontaktytor

Ta bort smuts på däck och fälg. Också mindre föremål som små stenar i däckets slitbana kan ge obalans.

Smuts på maskinens- eller fälgens kontaktyta kan orsaka att hjulet “wobblar” – med obalans som resultat.

Däck med stenar i mönstret Rengöring av kontaktytorna inför balansering av däck

Tvätta däck och fälg

3. Rätt centrering

Centreringsytan i navhålet på fälgens insida (oftast svarvad på en aluminiumfälg) måste vara ren och utan tecken på slitage.

Centreringsringar i plast är aldrig exakta i storlek och skall tas bort vid balansering. Använd centringskon som passar fälgen.

Det finns också precisionskonor som tillbehör.

Centreringsytan ska vara ren vid balansering av däck

4. Fastspänning av hjulet

Dra fast hjulet så det sitter ordentligt fast. Med ett automatnav får du alltid samma (tillräckligt hårda) fastsättning av hjulet.

Om du använder en maskin med ”vinge” var noga med att spåren i maskinens axel är rena och att åstadkomma samma tryck i fastsättningen varje gång.

Ett bra sätt att montera hjulet på balansmaskinen som liknar fastsättningen på fordonet är att använda ett så kallat fingernav eller fingernavsfläns. Med fingernav kan fälgskador undvikas och du har lättare att åstadkomma en korrekt balansering.

Våra Quick Plate fingernav är lättjusterade universal-fingernav och finns i varianter för fyra till sex hål med eller utan automatnav (P-nav).

Oftast används dock en universal plastkon vid fastspänning, som medföljer balanseringsmaskinen.

Fingernav

Fastklämning av hjulet

5. Statiskt fel

Om man vill vara riktigt, riktigt noga skall hjulet monteras på balanseringsmaskinen i samma position som det kommer att monteras på fordonet, dvs ventilen i ”klockan-12-position”.

Detta eftersom mittcenteringen aldrig är 100% perfekt rund.

På grund av hjulets egenvikt vid montage tynger det alltid ner något, vilket kan skapa statisk obalans. När hjulet balanseras så kompenseras detta.

Om hjulet monteras med ventil i annan position än ”klockan-12” så kan statisk obalans uppstå igen.

Undvik statiskt fel med ventilen i klockan 12

6. Balanseringsmaskinens skick

Balanseringsmaskinen bör vara monterad i alla fästpunkter. Regelbundet underhåll bör utföras enligt tillverkarens specifikationer.

Hitta en balanseringsmaskin som passar dina behov. Våra maskiner finns i 3 olika steg:

1. Balanseringsmaskiner med manuell inläsning av parametrar

Snabba och lätthanterliga maskiner för garaget med låg till medelvolym av däck. Maskiner med klassisk digital display utan visuellt gränssnitt. För högkvalificerade tekniker.

2. Balanseringsmaskiner med pekskärm och automatisk inläsning av de flesta parametrar

Vid användning av dessa lägger man en mätarm mot fälgen för att läsa in en eller två parametrar. Övrig information läses in automatiskt med Smart Sonar*.

Produktivitetslyft för verkstaden/garaget med medelvolym av däck. Touch-display med visuell handledning via ett användarvänligt gränssnitt.

*Smart Sonar: Automatisk däckscanner som scannar automatiskt och beröringsfritt fälgbredd och diameter när du fäller ned skyddshuven för att starta mätningen. Minst 30% tidsbesparing jämfört med manuell inläsning.

3. Helautomatiska balanserare/hjulanalysmaskiner

Den ultimata balanseraren för verkstaden med hög volym av däck. Operationer och datainsamling utförs automatiskt av maskinen. Det går också att analysera mer exakt var obalansen kommer från och hur stor del som orsakas av fälg respektive däck.

Exempel på funktioner:

Med linjelaserteknik kan man göra en 3D-scanning av däck/fälg och få varningar om avvikelser.

Opti-line funktion. Varje däck har en (liten eller stor) inbyggd dragningskraft i sidled. Denna kraft går att mäta så att man i ett urval av 4-5 hjul kan välja den optimala placeringen på bilen utifrån hjulens egenskaper.

Med RFV-funktion (Run-Out-Force vectoring) kan man dessutom kraftmäta obalanser. Se mer info om hjuldiagnosmaskiner under punkt 10.

Balanseringsmaskin ergonomisk arbetsplats
Balanseringsmaskin med linjelaser

7. Ergonomi och arbetsflöde

Att utforma sin arbetsplats på ett optimalt ergonomiskt vis gör arbetet både lättare, effektivare och hållbart.

För effektivare arbetsflöde finns idag funktioner som möjliggör att flera användare samtidigt på samma balanseringsmaskin, så kallade ”multipla användare”. Två operatörer kan då hantera maskinen simultant då systemet kan lagra fälgdimensioner med mera.

Många balanseringsmaskiner är utrustade med flera praktiska fack för verktyg, tillbehör och balanseringsvikter. Det underlättar för operatören att kunna hålla både en god ergonomisk som praktisk arbetsstation.

För bättre ergonomi och enkel hantering av hjulet finns balanseringsmaskiner med inbyggd hjullyft. På de flesta modeller kan hjullyft väljas till som komplement. Spara ryggen! Våra hjullyftar klarar hjul upp till 70 kg.

Balansmaskin med viktfack
Geodyna hjullyft

8. Balanseringsvikter

Klistervikter monteras på REN yta. Slagvikter ska väljas så de passar respektive fälgkant.

En modern balanseringsmaskin har flera funktioner för att underlätta arbetet med balanseringsvikter. Våra Hofmannmaskiner är oftast utrustade med en eller flera av följande funktioner:

  • Stop-in-position: Hjulet roterar automatiskt till viktens applikationsposition
  • easyWeight: Laserindikering för att lätt se placering av klistervikter på hjulet
  • QuickBal: Viktoptimering som ger minskad användning av vikter vilket ökar din lönsamhet
  • Axial omräkning av viktposition
Balanseringsmaskin med praktiska fack för vikter
easyWeight laserindikator
easyWeight laserindikering för enkel placering av klistervikter

9. Hjulbultar

Dra åt hjulbultarna korsvis vid montering på bilen. Använd rätt moment som anges av fordonstillverkaren.

Notera om fälgens mutterhål är gjort för konisk eller konkav hjulmutter.

Dra åt hjulbultar

10. Platta ytor ("flat spots")

Om ett fordon står parkerat utan att flyttas under en lång tid eller om varma däck parkeras på kall yta, kan så kallade ”flat spots” bildas. Dessa kan rätta till sig själva när fordonet flyttas igen och används.

Hjul med ”flat spots” kan däremot vara svåra att balansera exakt. Även lång lagring av hjul i stående position kan generera ”flat spots”.

Observera att märken i slitbanan (bromsplattor) är något helt annat. Har ”flat spots” uppkommit på grund av kraftig inbromsning (tvärnit) och slitage bör däcket bytas ut.

Med en balanseringsmaskin utrustad med 3D-hjuldiagnos kan brister i däcket eller fälgen identifieras och diagnostiseras.

Med hjälp av linjelaserkameror skannas däck och fälg från olika håll med 3D-linjelaser. All data läses in i en enda mätning. Man kan bland annat se flat spots och/eller bromsplattor som beskrivits ovan, eller skador på däcksidor och fälg. Även mönsterdjup mäts och eventuell snedslitning på grund av felaktig hjulinställning upptäcks.

Våra premiummaskiner Hofmann Geodyna 8200/8250 utför 3D-analys och diagnostik av radiell skevhet i däck och fälg och kan optimera monteringen utifrån ett rundhetsperspektiv samt göra mönsterdjupsanalyser med mera.

Hofmann Geodyna 9000p kan dessutom utföra slitageanalys samt analys av hjulets dragningskraft i sidled och rekommendera optimal placering på ett fordon utifrån detta och hjulets rundhet.

Med RFV-funktion (Run-Out-Force vectoring) kan Geodyna 9000p räkna fram kraften som genereras av obalans och ojämnheter i däck/fälg. Maskinen mäter och analyserar slitbanan, sidoväggen och fälgen och får fram ett värde på den radiella kraftvariationen som hjulet genererar.

Balanseringsmaskin med 3D-diagnos
Bromsplatta på slitbana

Kontakta oss