Välja rätt billyft – och säker användning

Att köpa, använda och välja rätt billyft kräver en hel del kunskaper av användaren. Vi på SUN Maskin & Service är måna om att du får rätt modell till just din verksamhet.

Våra kunniga säljare finns såklart tillgängliga för att ge dig råd och tips för kommande investeringar, men här finns även möjlighet att läsa på lite på egen hand.

FVU (Fordons Verkstads Utrustarna) har sammanställt en broschyr som en vägledning för att ge viktig information om hur man kan göra rätta val när det gäller lyftar, om säker användning och placering av bilen på lyften samt hur man uppfyller gällande regler för underhåll och kontroll.

Den här broschyren passar även dig som studerar på någon fordonsutbildning, både på gymnasienivå och eftergymnasial yrkesutbildning via exempelvis yrkeshögskola (YH).

Saxlyft 4.2 ton VAS 6831 MAHA

Installation av lyftar

När det gäller billyftar är själva installationen lika viktig som tillverkningsprocessen. Alla fordonslyftar bortsett från mobila lyftar, är beroende av en korrekt installation. När du köper billyftar via oss på SUN Maskin & Service har du alltid tillgång till montage och installation av våra erfarna tekniker.

CE-märkning

Alla våra lyftar är Europatillverkade och uppfyller kraven för CE-märkning. Det är en garanti för dig att genom SUN Maskin & Service endast få premium verkstadsutrustning, samt tillgång till service och garantier.

Innehåll:

  • Beskrivning av olika lyftmodeller
  • Att köpa fordonslyftar
  • Installation
  • Lagar och föreskrifter
  • Underhåll och kontroller
  • Upplärning och utbildning
  • Säkerhetstips för olika modeller

Kontakta oss