Säkerhetsdatablad 

Du som använder kemikalier i ditt arbete har rätt till information om produkternas farliga egenskaper, risker samt de skyddsåtgärder som ska vidtas via säkerhetsdatablad. Läs gärna generella regler för säkerhetsdatablad från Kemikalieinspektionen.

Säkerhetsdatablad ska bland annat finnas för kemiska produkter, ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga till exempel:

  • Brandfarliga
  • Oxiderande
  • Explosiva
  • Hälsofarliga
  • Miljöfarliga

Säkerhetsdatablad som saknas här kan erhållas vid kontakt med oss på telefon 054-85 00 75 eller info@sunmaskin.se

Air Liquide

BG

CPS

Ecotechnics

KGK

Snap-on

Kontakta oss