Besiktningsbranschen varnar för försämrat regelverk

I Sverige har vi högt ställda politiska ambitioner på ansvar för miljö och klimat. Eller har vi? Fordonsbesiktningsbranschen släppte nyligen tillsammans med SWETIC sin branschrapport för 2019. Där i redogörs för det nya regelverk som trädde i kraft i maj 2018, som inneburit flera försämringar på klimat och miljöområdet.

Fordonsbesiktningsbranschen beskriver att det i huvudsak är tre försämringar som gjorts:

  1. Gränsvärdena för utsläpp har höjts kraftigt
  2. OBD-kontrollerna (av bilens omborddiagnossystem) har försämrats
  3. Dieselfordon som är äldre än 20 år har undantagits från miljökontroller

Detta betyder alltså att miljöskadliga bilar med höga utsläppsnivåer kommer att godkännas vid besiktningen. För nya bilar är utsläppsnivåerna satta så högt att det i stort sett är meningslöst att ett gränsvärde finns. Inte ens en bil med trasig avgasrening kan underkännas vid besiktningen.

Sverige tillåter fem gånger högre utsläpp av skadliga partiklar än vad en bil med trasig avgasrening faktiskt släpper ut
Källa: Branschrapport 2019, Fordonsbesiktningsbranschen och SWETIC

Fordonsbesiktningsbranschen skriver att de är villiga att ta ett stort ansvar för klimatet och miljön, liksom majoriteten av Sveriges befolkning. Fordonsbesiktningsbranschen vill istället att:

  • Det införs en Nollvision för skadliga utsläpp från trafiken som en del i Sveriges arbete med miljömålen
  • Gränsvärden anpassas till relevanta utsläppskrav
  • Regelverket för OBD-kontroll återställs och möjliggör en träffsäker miljökontroll
  • Funktionskrav införs för OBD-system
  • 20-årsundantaget för opacitetsmätning tas bort

Bakgrunden till regelförändringarna är ett EU-direktiv, och Transportstyrelsen pekar på att man följer EU:s krav. Samtidigt tolkar EU-länder så som Rumänien, Polen och Tyskland direktivet annorlunda och väljer att skärpa miljökraven och sänka sina gränsvärden.

Vi stöttar naturligtvis Fordonsbesiktningsbranschen och ser gärna att deras önskningar efterföljs.

Läs gärna hela rapporten: Branschrapport 2019, Fordonsbesiktningsbranschen och SWETIC (Pdf).

Kontakta oss