Vad gäller angående företagscertifikat för AC-maskiner?

För arbete med AC-system i fordon och med övriga flourerade växthusgaser, krävs sedan 2017 ett personligt certifikat. Förutom det krävs även att företaget har ett motsvarande certifikat. Frågan aktualiserades åter i en artikel i Motormagasinet nr 9, 2019.

I ansökan för företagscertifikat ska det finnas en förteckning över utrustningen företaget kommer använda. Observera att även en enskild firma räknas som företag och ska ha företagscertifikat.

Ansvar för rutiner och egenkontroll

Som företagare ansvarar man då för att redogöra för sina rutiner samt egenkontroll. Det gäller kontroll av utrustningen, läckagekontroll, köldmediehantering av system, hur evakuering/vakuumsugning sker och er hantering av anläggningsregister.

För att hantera AC-service behöver ni, förutom AC-aggregatet, även läcksöknings- och tömningsutrustning, vacuummätare, våg samt termometer. Denna utrustning skall då hållas kontrollerad och kalibrerad enligt lagkrav.

Serviceavtal underlättar

Ett gediget arbete med andra ord, som kräver både sin kunskap och tid. Vi vill naturligtvis att vardagen ska löpa smidigt för er. Därför erbjuder vi serviceavtal gällande våra AC-maskiner, där vi på SUN Maskin sköter allt vad gäller service och kalibrering.

Ni behöver då inte utföra egenkontroll av utrustningen. Det gör vi åt er! Våra kunniga tekniker besöker då er anläggning löpande och ser till att er utrustning är underhållen och uppfyller alla krav. Då kan ni lägga er tid på det ni gör bäst, ta hand om era kunder.

Hur då?

Läs gärna mer kring serviceavtal här på vår webbplats eller kika närmare på vårt produktutbud av AC-utrustning.

Mer detaljer kring förordningen kring f-gaser finns att läsa via INCERT’s webbplats.

Kontakta oss