Romess S15 MB

Romess S15 MB är ett stabilt flyttbart bromsserviceaggregat med en intern 19 liter tank.

Med hjälp av Romess S15 MB kan hydrauliska bromssystem och hydrauliska kopplingar för personbilar, nyttofordon och motorcyklar underhållas. Byte av syntetiskt bromsvätska sker snabbt och utan problem.

En fullständig luftning av bromssystemet säkerställer funktionssäkerhet på broms-, ABS- och SBC-system. Funktionstest av hjulbromscylindern samt så kan läckagetest utföras på broms- och kopplingssystem efter reparation.

Fördelar

 • Optisk fyllnadsnivå-indikering genom tre kontrollampor
 • Elektriskt driven pump som bygger upp trycket långsamt. Detta förhindrar så att “skumbildning” med luft sker i bromsvätskan med hjälp av av den låga flödeshastigheten.
 • Automatisk avstängning av pumpen när den når minimi volym. Därför kommer det ingen luft in i hydraulsystemet. En separation av enheten från bilen när du fyller upp den interna tanken är inte nödvändigt, ventilationsprocessen fortsätter omedelbart.
 • Steglöst justerbar tryckreglering 0,4 – 3,5 bar med manometer indikation och lågtryckstest. Pulserande vätskeström i bromsvätskan. Dessa svängningar gör en fullständig ventilering av rören möjligt.
 • Automatiskt trycksänkning när du stänger av enheten. Enheten kan kopplas bort från adaptern utan tryck från snabbkopplingen. Det blir inget spill av bromsvätska.
 • Den 3,5 meter långa slangen gör ventilation möjlig på varje billyft utan problem.
 • Enkel hantering, därför är ingen utbildning nödvändig, okomplicerad påfyllning.
 • Lämplig för ABS- och SBC-bromssystem.

Levereras med

 • Standard adapter art nr. 50232

Tillbehör

 • Uppsamlings flaska (art nr. 50256) och adaptrar för nästan alla fordon
 • Fullständigt avfallshanteringssystem för använd bromsvätska
[yith_requet_quote_elementor]

 

Specifikationer

Elanslutning230 V/50 Hz, tillval 110 V/60 Hz eller 12 V
Dimensioner(L x B x H) i mm: 370 x 370 x 460
Viktca 21.5 kg

Dokument

Vi hjälper dig komma igång

Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstarts­genomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.

Relaterade tillbehör

Kontakta oss