Partikelräknare

Partikelmätning / partikelräkning av sotpartiklar är sedan 1 januari 2023 en integrerad del av avgasmätningen av dieselbilar i Tyskland. Vi ser att ett gemensamt europeiskt krav på partikelmätning kan vara på ingång. För att kunna mäta och räkna sotpartiklar från dieselfordon krävs en helt ny typ av mätinstrument hos besiktningsföretag och fordonsverkstäder.

Visa information

Kontakta oss