Vi stöttar Aktiv Skola för bättre skolmiljö

SUN Maskin & Service AB stöttar stiftelsen Aktiv Skola

Ännu ett år är vi på SUN med och stöttar stiftelsen Aktiv Skola!

Sedan 2023 stöttar vi stiftelsen Aktiv Skola i deras arbete för bättre hälsa och arbetsmiljö i skolan samt för att förebygga och motverka droger, grooming och mobbning.

Stiftelsen håller bland annat kostnadsfria föreläsningar och erbjuder en stor kunskapsbank med undervisningsmaterial anpassat för alla årskurser. Aktiv Skola vänder sig till både skolpersonal och föräldrar.

Framtiden börjar i klassrummet!

Kontakta oss