Klart för partikelmätning av dieselbilar i Tyskland

Avgaser och sotpartiklar

Nu är det klart att sotpartiklar blir en integrerad del i avgasmätningen av dieselbilar med Euro 6 motorer vid fordonsbesiktningar i Tyskland.

Kravet på partikelmätning träder i kraft från och med 1 januari 2023 som ett steg i Tysklands klimatarbete.

Sverige sämst i Europa
Vi i Sverige är tyvärr sämst i Europa på att kontrollera bilars avgasutsläpp. När andra länder sänkt sina gränsvärden senaste åren har de tillåtna nivåerna konstigt nog höjts i Sverige. Något som mötts av kritik av bland annat Naturvårdsverket och Besiktningsbranschens organisation.

Sveriges gränsvärden gör det i praktiken omöjligt att upptäcka fordon som släpper ut för mycket skadliga partiklar och ämnen. Detta betyder alltså att bilar som är miljöskadliga godkänns vid besiktning. För nya bilar är nivån satt så högt att det i princip är meningslöst att ett gränsvärde finns, vilket är en stor förlust för miljön.

Tillfälle för en europeisk standard
Även om vi är i sämst i klassen idag så finns det ljusglimtar. Tysklands grannländer börjar nu planera för att utveckla liknande lösningar. Här finns även ett gyllene tillfälle för EU att helt sonika kopiera de färdiga lösningarna och utveckla ett gemensamt europeiskt krav på fordonsutsläppstester!

Kontakta oss