Så upptäcker du ”fulgas”

Det har cirkulerat en del information kring användningen av ”fulgas” så som gasol, propan och butan i AC-stationer i olika medier den senaste tiden. Mycket kring detta kan kännas oklart och osäkert för både dig som verkstadsman/kvinna och för kunden. Vi vill därför komma med våra tips och råd kring säker användning av AC-utrustning.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har nu gått ut och varnar bilägare att fylla sitt AC-aggregat med ”fulgas”. Bilens klimatanläggning är gjord för att fyllas med R12, R134 eller HFO1234yf, och inte andra typer av brandfarliga gaser som nämns ovan.

AC-maskinen går inte sönder

I Motormagasinet kunde man häromveckan läsa att AC-maskinen går sönder om man får in ”fulgas” i den. Detta stämmer inte riktigt. AC-maskinen går inte sönder, men den behöver tömmas på gas som sedan skall destrueras vilket blir en stor kostnad för verkstaden. Att vara en eller flera maskiner kort på golvet ger naturligtvis även det inkomstbortfall.

Osynlig smitta

Det finns säkert många verkstäder som har fått in ”fulgas” i sina AC-maskiner utan att veta om det. De kommer då smitta alla bilar de fyller med sina maskiner, helt utan vetskap. Genom denna varning vill SFVF säkerställa att inga andra gaser används, vilket skulle stoppa smittspridningen.

Vad finns det för risker?

Om man blandar till exempel r134 med ”fulgas” så händer troligtvis inte så mycket. MEN om temperatur, tryck och blandningsförhållande är ofördelaktigt kan det hända saker. Säg att en läcka med gasol inträffar inne i bilens kupé samtidigt som det blir någon elektrisk gnista från glappkontakt, statisk elektricitet eller cigarett…

Trygg AC-service

Genom att kontrollera din AC-station med en fristående gasanalysator undanröjer du risken vid osäkerhet. Vår Mini-ID är en liten handhållen enhet som snabbt ger dig en noggrann analys av ditt köldmedie och ger dig svar om eventuell kontaminering. Det ger både dig som verkstadsman/kvinna och kund trygghet att allt är som det ska. Mini-ID finns naturligtvis för både r134 och HFO1234yf-köldmedie.

Kontakta oss