Nytt miljövänligare köldmediealternativ till R134a

Nya R456a är ett miljövänligare köldmediealternativ

Vi har AC-stationer certifierade för det nya köldmediet R456a.

Det nya köldmediet R456a är ett miljövänligare alternativ till R134a för användning i AC-maskiner. Den har en lägre GWP-tal (Global Warming Points) på 626, vilket är en minskning med 46 % jämfört med R134a som har GWP på 1430.

R456a är en icke brandfarlig blandning av R32 (6%), R134a (45%) och R1234ze(E) (49%).

Redo att användas på R134a-maskiner
För R456A kan man använda samma kopplingar och anslutningar som R134a.

Läcksökning sker på samma sätt som med R134a då en elektronisk läckdetektor (sniffer) kan upptäcka eventuella läckor av R456a. Självklart har vi också spårmedel och oljor som funkar tillsammans med R456a.

Certifieringen för nya R456A gäller på våra Ecotechnics AC-maskiner från 2023.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss