SERMI närmar sig – trots stor osäkerhet

MAHA 2-pelare inground

Den nya e-legitimationen för verkstäder, SERMI, ska vara ett verktyg för fordonstekniker att säkert hämta teknisk information. Med bara drygt ett år kvar till sjösättningen av det nya systemet är många delar fortfarande inte på plats.

I takt med att fordon skapar och lagrar allt mer digital information finns ett ökat behov av att reglera hur fordonsdata hanteras. Hantering av fordonsdata, så kallad Vehicle RMI, skapar nya krav på auktorisering för oberoende verkstäder.

SERMI, med bas i Belgien, är kontrollordningsägare i Europa och har uppgiften att hantera frågor om hur oberoende verkstäder ska auktoriseras för att hantera säkerhetsrelaterad information kopplad till reparation och underhåll.

Ett år kvar

Med bara drygt ett år kvar till sjösättningen av det nya systemet finns fortfarande en stor osäkerhet. Det senaste beskedet är att SERMI ska införas i augusti 2023.

Vid tiden för vår senaste artikel kring SERMI var nästa steg ett uppstartmöte med AFCAR Sverige (Alliance for the freedom of Car Repair in Europe) och berörda partners och intressenter.

Nu är ett antal viktiga pusselbitar på väg att falla på plats för att ackreditering inom området ska komma i gång.

Swedac utsett som NAB

Klart är att det blir Swedac som ska agera nationellt bedömningsorgan (NAB). Däremot är inget kontrollföretag (CAB) utsett i Sverige, som ska granska verkstäder och alla medarbetare som söker en SERMI-nyckel. Därför finns ännu ingen kravspecifikation för Swedac, vars uppdrag är att granska CAB-företaget.

– SWEDAC är redan i gång med arbetet som övergripande nationellt ansvarig, medan någon CAB som svarar för det operativa arbetet med att certifiera verkstaden och dess anställda tekniker med behörighet till SERMI-nyckeln ännu inte är klar. Flera aktörer som redan är godkända enligt ISO17020 har visat intresse för att bli CAB och fler står på tur nu när arbetet satts igång, sade Joachim Due-Boje på MRF i höstas.

Krav på vandelsprövning

Det blivande kontrollföretaget ska dessutom kunna utföra en vandelsprövning av sökande. Det vill säga att kontrollera och ställa krav på exempelvis den sökandens hederlighet, pålitlighet och integritet samt erfarenhet och yrkeskunnande.

Del av Godkänd Bilverkstad

MRF kommer att lyfta SERMI som en del av Godkänd Bilverkstad, vilket de ser kommer att stärka kvalitetsstandarden och gynna branschen ytterligare.

Det är nu hög tid att få allt på plats, för den 1 augusti 2023 stänger fordonstillverkarna åtkomsten till att få tag på nedladdningsbara programvaror för allbilverkstäder. Alla bilmärken som säljs i Europa blir skyldiga att lägga upp fordonsdata på SERMI’s servrar.

Kontakta oss