Redo för partikelmätning av dieselfordon

MAHA Partikelmätare

Nu är det klart att sotpartiklar ska bli en integrerad del av avgasmätningen av dieselbilar i Tyskland. Vi ser att ett gemensamt europeiskt krav på partikelmätning kan vara på ingång.

Men vad kommer då krävas av de ackrediterade kontrollorganen?

För att kunna mäta sotpartiklar från dieselfordon krävs en helt ny typ av mätinstrument hos besiktningsföretag och fordonsverkstäder.

I Tyskland har PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), ett nationellt institut för naturvetenskap och teknik, tagit fram en typcertifiering av sådana partikelräknare för att säkerställa en enhetlig instrumentkvalitet.

Vår tyska partner MAHA har ingått ett samarbete med AVL DiTest där de tagit fram en partikelmätare som uppfyller kraven från PTB.

MAHA och AVL DiTest är framgångsrika utvecklare av test- och diagnosutrustning vilka används av testorganisationer runt om i Europa och övriga världen.

Partikelmätning är redan möjligt i Sverige

Vi på SUN kan därav redan idag erbjuda en godkänd partikelmätare. Så när Sverige är redo att ta sitt miljöansvar står vi redo med utrustningen som krävs!

 

Läs gärna vårt första inlägg kring partikelmätning av dieselfordon;
→ Klart för partikelmätning av dieselbilar i Tyskland

Kontakta oss