Nya elbilsstandarden lanseras idag

Ny elbilsstandard 20210909

Den nya elbilsstandarden som ska göra verkstadsarbetet säkrare lanseras idag 9 september.

Bakom standarden står Motorbranschens Riksförbund (MRF), branschorganisationen BIL Sweden och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Den snabbt ökade elektrifieringen kräver en branschstandard för säker hantering av elfordon för att göra verkstadsarbetet säkrare.

Som vi rapporterat tidigare blir det Svensk Elstandard (SS-EN 50110-1) som till stor del ligger till grund för elbilsstandarden.

I den första versionen av elbilsstandarden finns övergripande regler och anvisningar för underhåll, service och reparation av elfordon, avgränsat till elsäkerhetstekniska aspekter. Standarden ska ge vägledning i bland annat vem som får göra vad och vilken utbildning som krävs.

Ytterligare en del ska arbetas fram med riktlinjer och mallar för hur man hanterar elen mer konkret. Båda dessa är tänkta som ett komplement till fordonstillverkarens egna anvisningar.

Allt arbete på ett elfordon medför inte elektrisk fara, och de flesta arbeten berör inte högvoltssystemet.  Detta är självklart något branschstandarden tagit i beaktning och ställer då också lägre krav.

Ta del av den digitala presentationen här. Efter lansering kommer den nya branschstandarden att finnas tillgänglig för kostnadsfri nedladdning på elbilsinfo.se.

Källa: www.mrf.se/blog

Kontakta oss