Uppstartsmöte för SERMI Sverige

Vi fortsätter vår bevakning av SERMI, den nya e-legitimation för verkstäder. Nästa steg är ett uppstartmöte med berörda partners och intressenter.

Genom SERMI alla service- och skadeverkstäder, däckverkstäder och bilglasmästare få tillgång till säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation direkt från fordonstillverkarna. Om två år ska SERMI rullas ut i Sverige.

Det initiala arbetet med SERMI i Sverige är ett samarbete mellan SBF (Sveriges Bildelsgrossisters Förening) och SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening) i dialog med SWEDAC.

SFVF meddelar nu att AFCAR Sverige (Alliance for the freedom of Car Repair in Europe) bjudit in till ett uppstartsmöte med partners och intressenter den 10 september som en del av implementeringsarbetet.

– Syftet med uppstartsmötet är att dels informera om nuläget och hur systemet är uppbyggt såväl legalt som tekniskt, dels diskutera rollfördelningen under införandefasen och den senare driften av SERMI Sverige, förklarar Johnny Bräster, ordförande SBF och talesperson för AFCAR Sverige.

SWEDAC har påbörjat arbetet som så kallad NAB (National Accredition Body) vars funktion är att vara övergripande nationellt. Samtidigt har ett antal ISO 17020-godkända företag verksamma inom certifiering och kvalitetsarbete visat intresse för att bli en så kallad CAB (Conformity Assessment Body) vars uppgift är att svara för godkännande av verkstäder och certifiering av enskilda mekaniker.

– Det arbete som inleds med vårt möte den 10 september är omfattande både tekniskt och administrativt, men dess syften är vällovliga för verkstäder och konsument, säger Bo Ericsson, vd för SFVF som svarar för mötesupplägget.

I Sverige ingår Sveriges Fordonsverkstäders Förening, M Sverige, Fordonsverkstadsutrustarna, Finansbolagens Förening samt Sveriges Bildelsgrossisters Förening i alliansen.

Källa: SFVF

Kontakta oss