Så jobbar du godkänt med AC-service

AC reglage i fordon

Känner du till lagkraven för hantering av fluorerade växthusgaser för AC-system i fordon? Rätt utbildning, rätt certifikat samt godkända och kalibrerade maskiner är grunden. Vi hjälper dig att få koll på läget!

Från 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Certifikat och intyg kan utfärdas exempelvis INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) och Training Partner Nordic AB (Arlandastad Stockholm). De är ackrediterade för certifiering gällande personcertifiering enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 inom området besiktningstekniker och kyltekniker avseende Kategori V. INCERT har avtal med godkända underleverantörer runt om i landet som genomför de skriftliga och praktiska prov som krävs.

Personcertifikat och intyg

Personcertifikat kategori V (fem)

För arbete med fluorerade köldmedier, till exempel AC i mobila anläggningar (fordon) med köldmediet HFC-134a krävs ett personligt certifikat med minst kategori V. Detta kan fås efter utbildning vid ett godkänt examinationscenter.

Utbildningsintyg

Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras utan certifikat men under överinseende av certifierad person. Dock krävs en kortare utbildning med utbildningsintyg. Med detta enklare intyg kan alltså mindre arbeten utföras tillsammans med en kollega med personcertifikat kategori V.

I verksamheter där endast tömning sker, till exempel vid bildemontering, behöver ingen certifierad person finnas på plats. Däremot måste personen som utför tömningen ha ett eget utbildningsintyg.

Godkända maskiner

Alla våra AC-maskiner är självklart godkända för ändamålet och levereras kalibrerade och klara att använda. Tillsammans med korrekta certifikat säkerställer det servicenivån hos er verkstad.

Flera av våra maskiner används under utbildningar vid INCERT’s examinationscenter. Två aktörer som gärna arbetar med AC-maskiner från oss på SUN är HMUC Fordonsutbildning och Karlstads Teknikcenter.

Utbildning för rätt certifikat

Fortutbildning för befintlig personal

För att få korrekt certifikat finns olika utbildningsalternativ. Både HMUC och Karlstads Teknikcenter arbetar med fortutbildning inom mobil luftkonditionering i kategori V av befintlig personal hos fordons- och skadeverkstäder. De ger även kurser i den enklare intygsutbildningen.

HMUC arbetar även mobilt över hela Sverige, och håller kurser direkt ute på verkstäder. HMUC har då med sig olika (godkända) AC-stationer som personalen får prova under utbildningen. Glädjande tilltalar maskinerna från oss på SUN väldigt många!

Enkel hantering och tydliga displayer sticker ut

– Enkel hantering och tydliga displayer gör att maskinerna från SUN sticker de ut bland övriga märken, säger Martin Göransson, utbildare och delägare på HMUC. Skärmar med steg för steg-anvisningar i både text och bild är enkla att följa. Användaren guidas genom processen, och får återkoppling från maskinen hela vägen.

Utbildning för dig som är ny i branschen

Karlstads Teknikcenter erbjuder även yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker. Här utbildas framtidens verkstadstekniker inom bland annat felsökning av mekaniska och elektroniska system på bilar, som exempelvis AC.

– Utbildningen fick högsta betyg vid den senaste kvalitetsgranskningen, berättar Magnus Dieserud, utbildningsledare och lärare vid Diagnosteknikerutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad. Det innebär att den uppfyller MYH’s (Myndigheten för yrkeshögskolan) kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet.

Efter avslutad utbildning får de studerande, förutom en yrkeshögskoleexamen, intyg att utföra AC-diagnostik. Vi på SUN Maskin & Service har varit en långsiktig samarbetspartner till utbildningen sedan den startade, bland annat gällande AC-maskiner. Studenterna får möjlighet att jobba med moderna premium maskiner och är förberedda att möta kraven ute på verkstäderna.

– Vi tycker att det känns riktigt bra att arbeta ihop med SUN, säger Magnus Dieserud. De är en lokal leverantör av bra verkstadsutrustning och vi har haft ett gott samarbete under alla år.

Företagscertifikat kategori V

Förutom det personliga certifikatet krävs även att företaget har ett motsvarande certifikat för arbeten inom kategori V. Företagscertifikat kan även det sökas hos INCERT. Saknas giltigt företagscertifikat får ingen AC-service utföras. Arbeten som utförs utan certifikat medför miljösanktionsavgifter, både för företaget och för personen. En enskild firma räknas också som företag, och ska även det ha företagscertifikat.

I ansökan om företagscertifikat ska det finnas en förteckning över certifierad personal, godkänd utrustning samt företagets rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer.

Krav på egenkontroll och extern kalibrering

För att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal och godkänd utrustning. Som företagare ansvarar du även för att redogöra för dina rutiner samt egenkontroll. Det gäller kontroll av utrustningen, läckagekontroll, köldmediehantering av system, hur evakuering/vakuumsugning sker och hantering av anläggningsregister.

För att hantera AC-service behöver ni, förutom själva AC-maskinen, även läcksöknings- och tömningsutrustning, vacuummätare, våg samt termometer. Denna utrustning skall då hållas kontrollerad och kalibrerad enligt lagkrav. Ett gediget arbete med andra ord, som kräver både kunskap och tid.

Serviceavtal underlättar

Vi vill naturligtvis att vardagen ska löpa smidigt för er. Därför erbjuder vi serviceavtal gällande våra AC-maskiner, där vi på SUN Maskin sköter allt vad gäller service och kalibrering.

– Ni behöver då inte utföra egenkontroll av utrustningen. Vi gör det åt er!, berättar Jörgen Mälargård teknisk säljare på SUN med expertis inom AC-service.

Våra kunniga tekniker besöker er anläggning kontinuerligt och ser till att er utrustning är underhållen och uppfyller alla krav. Då kan ni lägga er tid på det ni gör bäst, ta hand om era kunder.

Välkommen med dina frågor

Tveka inte att kontakta ett godkänt examinationscenter om du har frågor kring utbildning eller intyg. Du är självklart alltid välkommen till oss på SUN med dina frågor kring AC-maskiner eller service och kalibrering.

För frågor kring AC-maskiner och handhavande vänligen kontakta någon av våra säljare på växeltelefon 054-85 00 75, eller direkt till Jörgen Mälargård på 070- 666 08 33, jorgen.malargard@sunmaskin.se.

För vidare dialog om serviceavtal vänligen kontakta servicechef Fredrik Lindman via servicemail@sunmaskin.se.

Vi finns här för er verksamhet!

Kontakta oss