Nya EU-regler för verkstäder 2021

Första september 2021 är det sagt att en ny typ av access för verkstäder, SERMI, ska vara infört inom EU. SERMI är en behörighetsackreditering ner på mekanikernivå för att få komma åt teknisk information som av fordonstillverkarna betraktas som säkerhetsrelaterad. Från EU-kommissionens sida är SERMI ett sätt att minimera antalet svarta verkstäder.

SERMI, som står för “Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information”, kommer att införas som kontroll för att teknisk information inte kommer i orätta händer.

SERMI är tänkt att fungera som en personlig e-legitimation eller USB-nyckel som ger användaren möjlighet tillgång till en europeisk verkstadsportal. Denna portal ger mekanikern mer tillgång på de vanligaste fordonstillverkarnas webbplatser för RMI (repair and maintenance information). Nyckeln ger exempelvis åtkomst till teknisk information kring bilens stöldskydd, trafiksäkerhetsystem, motorstyrning etc.

Icke-auktoriserade verkstäder kommer därmed inte att kunna läsa ut information via OBD-uttagen hos fordonstillverkarna. Från EU-kommissionens sida är SERMI ett sätt att minimera antalet svarta verkstäder. SERMI kommer även medföra kontroll av personal med fokus på säkerhet och rättigheter, exempelvis vilka anställda som är behöriga och som innehar rätt kompetens, kontroll av befintliga försäkringsavtal och bekräftelse på anställning.

Verkstäder som ställer sig utanför SERMI kommer ställas inför flera svårigheter i dess dagliga verksamhet. Utan SERMI-access kan en däckverkstad exempelvis inte släcka TPMS-lampan och en skadeverkstad kan inte programmera in en ny backspegel.

– När SERMI sjösätts kan en icke ackrediterad och godkänd verkstad inte ens ladda batteriet på en VW Golf eller byta kupé-filter på en Mercedes B-klass enligt uppgifter vi fått från Tyskland, säger SFVF’s VD Bo Ericsson.

Ännu är alla turer med SERMI inte färdiga, och det är fortfarande oklart om det kan bli förseningar på grund av Covid-19.

Först hade European co-operation for Accreditation, EA, godkänt att ett kontrollorgan som verkar inom kontrollordningen SERMI, kan ackrediteras enligt ISO/IEC 17020. Men på grund av rättspraxis kan EU-kommissionen inte längre referera till ISO-standarder i EU-lagstiftning i allmänhet, eftersom dessa är utformade av privata organ som ligger utanför kommissionens kontroll.

Det är dock beslutat att göra SERMI obligatoriskt eftersom det kommer att finnas ett dokument med tydliga skyldigheter. Kommissionen söker nu olika sätt eftersom det i dagsläget inte är möjligt att göra SERMI obligatoriskt utan att använda sig av RMI-standarder, exempelvis ISO 18541.

SWEDAC har som nationellt ackrediteringsorgan i Sverige medverkat i utvärderingen och godkännandet av SERMI som nytt ackrediteringsområde inom EA.

Mer information kring införandet av SERMI kommer förhoppningsvis under första kvartalet av 2021.

Fakta: MRF, SFVF, Fordonsproffs och Motormagasinet

Kontakta oss