FVU varnar för osäkra lyftar

Senaste tiden har flera fall av osäkra lyftar upptäckts i Finland. Nu går svenska branschföreningen FVU (Fordonsverkstadsutrustarna) ut med en varning till verkstäder för att köpa importerade lyftar utan CE-märkning.

Som medlem av FVU är vi på SUN Maskin & Service måna om att sprida kunskap om vikten av kontrollerade produkter och säker användning.

Brister av importerade lyftar

Under våren 2020 har Finska Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmärksammat stora brister i billyftar som importerats till Finland. De har testat olika lyftanordningar, där samtliga hade strukturella brister som rentav kan göra dem livsfarliga, skriver den finska tidningen HBL (Hufvudstadsbladet).

Där fanns bland annat en saxlyft från Biltema och en kinesisk 2-pelarlyft. Bristerna är många, spärrar som släpper, händer kan fastna i vajrar, hydrauliska slangar som läcker, ostabila bäranordningar och obegränsad sänkningshastighet är några.

Lär dig mer i broschyren “Säkert val”

Det handlar ofta om import av lyftar från låglöneländer (som exempelvis Kina som nämndes ovan). FVU har sedan tidigare uppmärksammat detta bekymmer och därför tagit fram broschyren ”Säkert val” om vad man ska tänka på vid köp av en billyft.

Du kan ladda ned broschyren “Säkert val” och läsa mer om att Välja rätt fordonslyft under fliken Utbildningar.

Broschyren Att välja rätt fordonslyft

Finska Tukes ber nu importörerna vara mer noggranna framöver. Verket hade bland annat noterat att säkerhetskontrollerna för en del importerade billyftar har gjorts för en annan lyftmodell än den som slutligen nått importören.

Kontrollera CE-märkningen

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer inom hälsa, miljö och säkerhet. Det har cirkulerat påståenden om produkter som varit märkta med en så kallad ”China Export-symbol”, snarlik den officiella CE-logotypen. Skillnaden har sagts vara att den falska symbolen skulle ha ett kortare avstånd mellan bokstäverna C och E jämfört med den officiella CE-symbolen. Själva CE-logotypen har standarddimensioner som är tvingande och det är inte tillåtet att avvika i logotypens dimensioner vid märkning.

Kan du snabbt avgöra vilken som är det riktiga CE-märkningen, och vem som är falsk?

Äkta och falsk CE-märkning
Symbolen till vänster är det äkta CE-märket, medan den till höger har för kort avstånd mellan bokstäverna.

Inga bevis finns i dagsläget för att det är just en kinesisk märkning. Men det förekommer ändå fall av felaktiga CE-märkningar. Produkter med felaktig märkning har inte haft någon riskbedömning, säkerhetsutvärdering eller testning. De har inte certifierats enligt relevanta CE-standarder, och deras plats på EU-marknaden ses som en olaglig handling.

Trygg med SUN

Hos oss på SUN kan du känna dig trygg med att vi endast erbjuder kontrollerad och CE-märkt verkstadsutrustning i premiumklassen. Våra fordonslyftar tillverkas i Europa, där vår största leverantör är tyska MAHA som har fokus på kvalitet och livslängd. Vår mission att leverera verkstadsutrustning i världsklass, och därför har vi tagit ett medvetet steg från priskrig med billiga kopior.

I Finland har man nu gett nya direktiv, och kommer bland annat att ordna med utbildningstillfällen för att öka kunskapen bland de finska importörerna.

 

Fakta CE-märkning

  • De två bokstäverna CE står för “Conformité Européenne”, vilket betyder “överensstämmer med EU:s lagstiftning”
  • Det är bara vissa produkter som måste och får CE-märkas. Exempel på produkter som måste CE-märkas är maskiner och personlig skyddsutrustning
  • CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten
  • Utan märkningen får produkten inte säljas inom EU
  • Det är tillverkarens skyldighet att ta reda på om produkt ska CE-märkas eller inte

Källa: Konsumentverket och Arbetsmiljöverket

 

Kontakta oss