Svensk Elstandard blir styrande för säkert arbete med elbilar

Det blir Svensk Elstandard SS-EN 50110-1 som blir generellt styrande dokument för elsäkerhetsarbetet vid hantering av elbilar. Det framgår nu av det gemensamma arbetet med att ta fram en ny branschstandard av branschorganisationen MRF, SFVF och Bil Sweden.

Elsäkerhet är en av de viktigaste frågorna framöver för verkstäderna. Även om många av dagens elfordon hamnar hos märkesverkstäderna med specialkunskap kring sina egna modeller, kommer det med tiden att dyka upp fler och fler elbilar på de vanliga verkstäderna.

Elbil

Karantän vid krockskador

Det största problemet är hantering av krockskadade elbilar, där batteriet kan orsaka brand. Ibland flera dagar efter skadan. Det här är störst utmaning för skadeverkstäder som arbetar multibrand.

– Det är viktigt med karantänstid innan arbetet kan påbörjas, oavsett märke, säger Henrik Idermark på MRF.

Att lyfta en elbil

Även hantering av elbilar på fordonslyftar samt vid AC-service kräver speciella kunskaper. I dagsläget har vi ingen speciell elbils-lyft i produktsortimentet. Men däremot ett stort utbud av lyftadapters.

Att felaktigt lyfta en elbil kan skada batteriet avsevärt. En elbil har ofta mycket små lyftpunkter. Lyfttassarna på de flesta fordonslyftar är för breda, och kan sticka ut i batteriområdet. Både skyddskåpan och själva batteriet kan då ta skada.

Vi har lyftadapters som passar de flesta lyftar och fordon, exempelvis Tesla Model 3 för 2-pelarlyftar och saxlyftar.

Lyftpunkt på Tesla Model 3

Varning för strömledande olja

Vid AC-service gäller det att inte få inte in strömledande olja i AC-system på el- och hybridbilar. Det gör man enkelt genom att välja våra universella oljor och spårmedel som inte leder ström. De kan även användas till båda gaserna.

AC-service i verkstad

Det var i slutet på februari som pressmeddelandet släpptes att en ny branschstandard skulle påbörjas. Vi på SUN ser positivt på detta samarbete och fortsätter att bevaka arbetet.

Kontakta oss