Gemensam branschstandard för elfordon på gång

Igår gick BIL Sweden, MRF och SFVF ut med ett gemensamt pressmeddelande om att de tre organisationerna inleder ett samarbete om en gemensam branschstandard för hantering av elfordon.

Den omställning som fordonsindustrin går igenom gör det viktigt att skapa gemensamma standarder som är tydliga och som kan gälla för alla aktörer.

Syftet med den tänkta branschstandarden är att säkerställa att alla arbeten och all hantering av el- och hybridfordon sker på ett säkert sätt av personal med rätt utbildning.

Projektet kommer att bedrivas på bred front där branschen, berörda myndigheter och andra parter samlas för att skapa en heltäckande svensk branschstandard.

I ett första steg pågår nu ett arbete med att samla in och sammanställa de olika krav som finns hos myndigheter, tillverkare och importörer.

Vi på SUN ser positivt på samarbetet och fortsätter att bevaka arbetet med den nya branschstandarden.

Källa: SFVF, Mynewsdesk

Kontakta oss