Förstår du värdet av en avgasanalys?

Förstår du värdet av en avgasanalys och kan omvandla analysresultatet för att utföra de åtgärder och reparationer som krävs?

“Kunde man konstruera den ideala förbränningsmotorn, vore det en motor som förbränner sitt bränsle fullständigt. Tyvärr är ingenting perfekt.”

I vår avgasskola har vi samlat mängder av kunskap kring avgasanalys, tänkt som inspiration och teknisk information. Det passar både den som arbetar med avgasanalys, skolungdom eller till den vetgirige. Välkommen att lära dig mer!

Gå till SUN avgasskola→

Avgasmätare och rökgasmätare MAHA MET 6

Kontakta oss