Alla VW-verkstäder ansluter sig till GBV

Vår kund Din Bil VW Smista Allé är en av de 200 stycken VW Group-auktoriserade serviceverkstäder som nu ansluter sig till den nya kvalitetsstandarden.

Jämfört med VW-koncernens egen kvalitetsstandard ser VW Group att deras verkstäder redan uppfyller de flesta kraven för Godkänd Bilverkstads, så steget var inte långt att ta.

Tillsammans med premium verkstadsutrustning från oss på SUN Maskin & Service är detta verkligen en riktigt kvalitetsanläggning.

Foto: Volkswagen Din Bil.


Fakta om GBV:
Godkänd Bilverkstad är ett gemensamt branschinitiativ mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga. Godkänd Bilverkstad ska säkerställa en fackmässig reparation och att verkstaden är ett seriöst företag som uppfyller de lagar och regler som verksamheten omfattas av.

Enligt branschorganisationerna MRF och SFVF’s överenskommelse med Regeringen och Konsumentverket (2014) ska alla verkstäder vara igång med processen, påbörjat stickprovskontroller, att bli Godkänd Bilverkstad (GBV) senast 2019-12-31.

Ledorden för GBV är kundtrygghet, förtroende och konkurrens på lika villkor.

Läs mer på godkandbilverkstad.se

Kontakta oss