Unik utbildning för framtidens verkstäder

Vid diagnosteknikerutbildningen i Karlstad utbildas framtidens verkstadstekniker. Som en trogen samarbetspartner gläds vi på Sun Maskin & Service åt utbildningens framgångar.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment för att förstå och felsöka mekaniska och elektroniska system på bilar, så som AC-service. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år. För att få en verklighetstrogen miljö tar utbildningen in bilar från både företag och privata kunder, vilket ger de studerande möjlighet att arbeta med olika sorters fordonsmärken och årsmodeller. I utbildningslokalen finns även en kundmottagning där de studerande får komma i kontakt med yrkets kundservicemoment.

Unik utbildning

– Utbildningen är unik i Sverige, berättar Magnus Dieserud, utbildningsledare och lärare vid Diagnosteknikerutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad. Med 32 år i branschen har Magnus en gedigen kunskapsbank att dela med sig av till framtidens verkstadstekniker.

Efter avslutad utbildning får de studerande, förutom en yrkeshögskoleexamen, intyg att utföra AC-diagnostik. Utöver diagnoskompetens ingår även kurser som kvalitets- och miljösystem, styrsystemkompetens, servicemarknad och teknisk engelska. Utbildningen ger möjlighet att arbeta som diagnostekniker, tekniker, servicerådgivare eller kundmottagare.

Företag har möjlighet att köpa diagnoskompetens som en fristående kurs, som fortbildning för egen personal.

Meriterad kunskap

Det är ingen tvekan om utbildningens popularitet. Att kunna felsöka och reparera elektroniska styrsystem är en merit som värderas högt, både i Sverige och världen.

– Stora aktörer visar sitt intresse, vilket vi naturligtvis är väldigt glada och stolta över, säger Magnus Dieserud.

Både stora företag och heta innovatörer i branschen visar sitt intresse av utbildningen, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och att besöka utbildningen för att genomföra intervjuer bland de studerande i rekryteringssyfte.

– Förra året fick vi högsta betyg vid kvalitetsgranskningen som Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde. Nu används vår utbildning ibland som exempel på hur man kan bedriva yrkeshögskoleutbildningar, berättar Magnus Dieserud. Det är verkligen ett kvitto på att vi arbetar på ett bra sätt.

Fler tjejer väljer att bli diagnostekniker

Motorbranschen är fortfarande övervägande mansdominerad, och det avspeglas tyvärr även på utbildningssidan. Men fler och fler tjejer söker, vilket bara ses som positivt. Fysisk styrka är inte något som avgör kunskapen som diagnostekniker. Diagnostisering av bilar sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.

– Vi ser gärna fler kvinnliga sökande. Just nu har vi tre tjejer som går andra året på utbildningen och alla tre har redan fått anställning långt innan examinationen i december. De kommer gå direkt ut i arbete, vilket är jätteroligt, säger Magnus Dieserud.

Omtyckt samarbete

Vi på Sun Maskin & Service har varit en trogen samarbetspartner till yrkeshögskolan sedan utbildningen startade, och har tillhandahållit en mängd verkstadsutrustning. Vid diagnosteknikerutbildningen vill vi ge de studerande möjlighet att jobba med våra premium SUN ECK AC-maskiner för att kunna möta den moderna verkstadens krav.

– Vi tycker att det känns riktigt bra att arbeta ihop med Sun Maskin, säger Magnus Dieserud. De är en lokal leverantör av bra verkstadsutrustning och vi har haft ett gott samarbete under alla år. Vi gillar att arbeta lokalt och har flera företag i närområdet knutna till utbildningen, som till exempel olika fordonsåterförsäljare.

På Sun Maskin & Service gläds vi åt att kunna vara med och stödja den här sortens spetsutbildning inom vår bransch. Speciellt roligt är det eftersom den finns lokalt här i Karlstad. På så vis kan vi på Sun Maskin & Service vara en del av att säkerställa en hög kunskapsnivå bland verkstadspersonal, både lokalt som runt om i landet.

Kontakta oss