SUN Maskin
Öppettider mån-fre 08.00-17.00

Du är välkommen att ringa till oss på054 – 85 00 75 sun@sunmaskin.se

Kvalitetssäkra din bilverkstad

Ackreditering

Ackrediterad Verkstad, betyder att man är godkänd av SWEDAC ( Statlig kontroll - myndighet) att utföra kontrollarbeten inom de kontrollområden för fordon som ackrediteringen kan omfatta.

Följande kontrollområden finnes idag:

  • Kontroll Egna reparationer (släcka 2:or), Köldmedie, Färdskrivare och Hastighetsregulator.
  • För personbilar gäller kontrollområdena: Egna reparationer och köldmedie.
  • För lastbilar gäller kontrollområdena Egna reparationer, Köldmedie, Färdskrivare och Hastighetsregulator.

För att bli godkänd som ackrediterad verkstad fordras bl.a:

  • Oberoende företagsform.
  • För ändamålet lämpliga lokaler.
  • Godkänd utrustning.
  • Kontrollanter med godkänd utbildning med utbildningsbevis.
  • Dokumenterat kvalitetssystem.

Fördel kund t.ex. egna reparationer:

Besiktiga fordonet och lämna därefter in fordonet till den ackrediterade verkstaden. Verkstaden reparerar uppkomna anmärkningar, inklusive ev. bromsarbeten och ”släcker” anmärkningar. Allt klart och kunden kan hämta bilen, och som då slipper att göra efterkontroll hos ASB.

Uppkomna anmärkningar enligt Polisens flygande besiktning, åtgärdas och ”släckes” lika lätt.

Fördel verkstad:

Seriös och trovärdigt verksamhet för kund och myndigheter. Ökad beläggning och lönsamhet, då företaget nu kan slutgiltigt åtgärda uppkomna anmärkningar enligt myndigheternas krav.

Verkstadsinfo - Ackrediteringsstöd för fordonsverkstäder

Vi stöder verkstaden genom hela processen och förvalta er kvalitetsmanual. Vi gör det enkelt att följa vad som sker inom området med fokus på lagar, regler, praxis, skall- och börinformation. Verkstadsinfos kvalitetssystem används idag av fler än 70 ackrediterade verkstäder.

www.verkstadsinfo.se

Peder Söderlind
Telefon: +46(0)8 641 37 10
Rutgerfuchtsgatan 4
116 67 Stockholm
peder@verkstadsinfo.se

Är det svårt och krångligt att bli ackrediterad?

Nej, MCT Service Quality hjälper Er från början, med alla förekommande frågor om t.ex. dokumentation, erforderlig utbildning och utrustning, dokumentation av Kvalitetsmanual, utbildning i Kvalitetssystemet och fram till det slutgiltiga godkännandet av SWEDAC.

Är det dyrt att bli ackrediterad?

Nej, det är billigare än Ni tror. Är Ni intresserad, kontakta MCT Service Quality för pris / offert. Vi har hjälpt ett stort antal företag, ca 200 st., med ackreditering sedan 1994. Referenser lämnas på begäran.

Arbetet utföres på plats hos Er, för säkerställande att även alla praktiska frågor, inklusive utbildning görs hos Er. Jag använder en husbil som kontor och hotell!

Intresserad?

Kontakta MCT Service Quality; Maths Torgny
Telefon kontor / bostad: 0325 – 62 54 37
Telefon mobil: 0709 – 62 54 37
E-mail: maths.torgny@telia.com