SUN Maskin
Öppettider mån-fre 08.00-17.00

Du är välkommen att ringa till oss på054 – 85 00 75 sun@sunmaskin.se

SUN MGA 2020 Kombi avgasmätare

Kontakt

Art.nr. 528405-SUN

Succén med SUN MGA 2010 fortsätter med en vidareutvecklad avgasmätare, SUN MGA 2020 Kombi. Många av SUN MGA 2020s nyckel funktioner är kvar, de fungerade helt enkelt för bra för att ändra på. SUN MGA 2020 innehåller också nya funktioner för att ytterligare bearbeta mätdata. Nya finesser har tillkommit som gjort maskinen bättre anpassad för de krav som professionella verkstäder och bilprovningar ställer idag.

Startupp tiden för SUN MGA 2020 är mycket kortare och den nya vattenseparatorn, vattenskydds-systemet AquaSense skyddar instrumentet från att skadas av vatten.

Stora tydliga LED bokstäver gör att mätdata är enkelt att läsa av, även från ett längre avstånd.

Kommunikation med SUN MGA 2020 kan göras med Bluetooth. Detta möjliggör flexibla kommunikationslösningar i verkstaden och vid bilprovning.

SUN MGA 2020 är gjord av de bästa komponenterna av industristandard. För att testa bilar, motorcyklar och mopeder i fordonsbesiktning och i bilverkstäder.

MGA 2020 Dieselrökgastillsats gör SUN MGA till en kombinerad mätare för bensin, gas och dieseldrivna fordon.

Nyckelfunktioner för SUN MGA 2020

  • Aqua Sense, skyddar den optiska mätbänken från vatten.
  • Kommunikation, SUN MGA 2020 innehåller möjlighet till kommunikation både med Bluetooth och USB.
  • Snabb uppvärmning, Tiden från det att instrumentet startas till att det är klart för mätning är mindre än 2 minuter.
  • Optisk mätbänk, Detektor, OIML klass 0 (högsta klassen) med senaste teknik och noggrannhet.
  • MID-godkänd

Stabil, 12 månaders kalibreringsintervall.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER
 Mätområde
Noggrannhet

+/-abs
(+/-rel.)

Upp-
lösning
CO0 - 10 vol. %0,02 % (3%)0,01
 10,01 - 15 %5 % 
HC0 - 2000 ppm
4 ppm (3 %)
1
 2001 - 5000 ppm
5 %
 
 5001 - 15 000 ppm
(10 %)
 
CO2
0 - 16 vol. %0,3 (3 %)
0,01
 16,01 - 20 vol. %
(5 %)
 
O20 - 25 vol. %
0,02 (1 %)
0,01
Lambda
0,6 - 1,7
 0,001
AFR
0 - 35
 0,01
NOX
0 - 5000 vol. ppm
 1
Rpm 0 - 9999 varv/min
  1

 (2/4 takt)    
Opacitet 0-99,9% 2% 0,1
K-värde 0-16,06 m-1 2% 0,01m-1
Oljetemp
0 - 160oC
 1
Uppvärm-
ningstid

<10 sek, full noggrannhet inom 2 minuter
  
Reaktionstid
<5 sek till 95% av avläst värde
  
Pump-
kapacitet

5,5 lit/min minimum, 6,5 lit/mon nominellt
  
Max
avgastemp.

400oC
  
Slang & sond
7 m mätslang m rostfr stålprobe
  
Optisk
IR bänk

Non- dispersive infra-red (NDIR)
  
Inbyggd
skrivare

Thermoskrivare
  
Ext. anslutn.
Bluetooth, Rpm sensor m kabel batteri/induktiv/OBD, LCD- fjärrkontroll samt övriga fjärrkontroller
  
Ström-
försörjning

100 - 240 VAC, 50-60 Hz, 10-30 VDC, 30 W (m trafo)
  
Dimensioner
400 x 240 x 260 mm
  
Vikt
5,3 kg
  
Arbets-
förhållande

Relativ luftfuktighet: upp till 90%   

Omgivande atmosfärstryck: 750 mbar - 1100 mbar
  

Spänningsvariation: 230 VAC -15% till +10%
  
 50 Hz +/- 2 %